Karnawałowy Bieg Krasnala

Regulamin Karnawałowego Biegu Krasnala

I.CEL

Popularyzacja biegania jako formy aktywności fizycznej.
Promocja aktywnego spędzania wolnego czasu.

ORGANIZATOR

  1. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław

III. TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się dnia 04.02.2018 na starcie Biegu Karnawałowego przy Hotelu GEM.

IV.UCZESTNICTWO

  1. Zapisy w dniu biegu w biurze zawodów od godziny 11:00 do wyczerpania puli miejsc.
  2. W Biegu Rodzinnym mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym samodzielnie lub wraz z rodzicem, dziadkiem lub innym opiekunem prawnym. Obowiązuje limit do 7 lat.
  3. W biegu nie będzie prowadzona klasyfikacja zawodników. Liczy się udział, nie wynik.
  4. Opiekun podpisuje w biurze zawodów oświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w biegu.
  5. Limit uczestników biegu wynosi 50 miejsc (50 dzieci).
  6. Każdy młody uczestnik otrzymuje pamiątkowy numer startowy do wyczerpania limitu miejsc.
  7. Każdy młody uczestnik biegu z numerem startowym otrzymuje upominek na mecie.
  8. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne dla uczestników biegu.

V. DYSTANS

Bieg odbędzie się na symbolicznym dystansie ok .100 m.