Wild Run 2020

Pobiegnij z nami, pomóż przyrodzie – wesprzyj projekty ratowania zwierząt w Azji Południowo-Wschodniej!

To już czwarta edycja “Dzikiego Biegu”, charytatywnej akcji organizowanej przez Fundację Dodo i wrocławski ogród zoologiczny wraz ze stowarzyszeniem Pro-Run Wrocław. W tym roku z powodu pandemii bieg odbędzie się w innej formie – wirtualnej. Zawodnicy będą pokonywać swój dystans (1km, 5km lub 10km) indywidualnie, w miejscu i czasie dla siebie dogodnym.

ZAPISY | REGULAMIN | WWW

CEL BIEGU

Azja Południowo-Wschodnia boryka się z ogromnymi problemami zachowania bioróżnorodności. Wielu występującym tam zwierzętom grozi zagłada. Rosnąca populacja ludzka, kłusownictwo i nielegalny handel dzikimi zwierzętami powodują gwałtowny spadek liczebności wielu gatunków. Wybuch pandemii koronawirusa, związany ściśle z nielegalnym handlem zwierzętami, przyspieszył ten proces. Ludzie znaleźli się bez pracy i środków do życia, z tego powodu zajęli się niestety kłusownictwem. Organizacje, ratujące ginące gatunki zwierząt, znalazły się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Przez miesiące były zamknięte dla zwiedzających, nie można było organizować imprez charytatywnych, a z powodu kryzysu ekonomicznego wycofało się wielu sponsorów.

Zorganizowaną przez nas akcją: biegiem, chcemy pomóc ratować pangoliny, najczęściej przemycane zwierzęta na Ziemi, których łuski wg zabobonu tzw. “medycyny” chińskiej są towarem porównywanym do rogu nosorożca.

Naszej pomocy potrzebują też krytycznie zagrożone wyginięciem gibony białopoliczkowe, które giną przez wyrąb lasów deszczowych i nielegalny handel.

Pandemia koronawirusa pogorszyła również sytuację niedźwiedzi malajskich i himalajskich, które wyłapywane są ze swojego środowiska i utrzymywane w drastycznie niehumanitarnych warunkach na fermach żółci.

Szczególne środki ostrożności obowiązują na Borneo, gdzie pomagamy tworzyć korytarze ekologiczne na plantacjach palmy olejowej, aby chronić pantery mgliste, słonie, niedźwiedzie i orangutany.

Jeżeli nie wesprzemy badań oraz działań na rzecz ochrony przed kłusownictwem: kanczyla (myszojelenia) srebrnogrzbietego, saoli, łaskunka, świni wisajskiej, wtedy te prawie nieznane gatunki znikną z naszej planety…

Kogo dokładnie wspieramy?

W tym roku dochód z biegu przyczyni się do ratowania ginących gatunków zwierząt w Azji Południowo Wschodniej. Poza zyskiem z biegu jaki zostanie przekazany na ten cel możesz dodatkowo wesprzeć fundację w kwocie 10, 50 i 100 zł, która pomoże następującym projektom:

Anoulak – stowarzyszenie działające w Laosie na rzecz poznania i ochrony endemicznych gatunków Gór Annamskich: gibonów białopoliczkowych, duków wspaniałych – www.conservationlaos.com

Talarak – fundacja ratująca ginące, endemiczne gatunki zwierząt na wyspie Negros na Filipinach poprzez hodowlę i reintrodukuję min świni wisajskiej – www.talarak.org

Katala – fundacja ratująca ginące, endemiczne gatunki zwierząt na Palawanie min. kanczyle filipińskie, dzioborożce filipińskie, żółwie  leśne palawańskie oraz pangoliny – www.philippinecockatoo.org

Global Wildlife Conservation – projekt poszukiwania i ochrony „zaginionego” gatunku myszojelenia srebrnogrzbietego w Wietnamie – www.globalwildlife.org/silver-backed-chevrotain/

Hutan – projekt badający i chroniący orangutany, słonie, pantery mgliste, niedźwiedzie malajskie na plantacjach palmy olejowej na Borneo – www.hutan.org.my

Kukang – projekt chroniący lori na Sumatrze przed kłusownictwem i nielegalnym handlem związanym z rozwojem turystyki i modą na trzymanie tych chronionych zwierząt w domach – www.kukang.org

Save Vietnam’s Wildlife – fundacja ratująca pangoliny z przemytu w Wietnamie, które po wyleczeniu i rehabilitacji wracają do natury – www.svw.vn

Free the Bears – fundacja ratująca niedźwiedzie malajskie i himalajskie z ferm żółci oraz inne zagrożone gatunki, w tym pangoliny, z nielegalnego handlu w Kambodży, Laosie i Wietnamie– www.freethebears.org

Saola Working Group – grupa specjalistów IUCN prowadząca w lasach Laosu i Wietnamu badania nad odnalezieniem i ochroną saoli – jednego z najbardziej zagrożonych ssaków na Ziemi – www.savethesaola.org