niedziela, 7 marca, 2021

Zbierz drużynę i wybiegajcie kilometry na wybrany cel charytatywny. Od 12 do 20 grudnia zbieramy wyniki uczestników wyzwania. Drużyna z największą liczbą przebiegniętych kilometrów wygrywa środki o wartości 2000 zł na zakup sprzętu dla wybranej organizacji pożytku publicznego.

Zapisy drużyn (wypełnia tylko kapitan) Rejestracja wyników indywidualnych
ZAPISY zamknięte DODAJ WYNIK- zamknięte

WYNIKI

Do rywalizacji zgłosiło się 10 drużyn:

 • #BiegajLeszno
 • Boot Camp Polska Gdynia
 • EVErRUN
 • Góral biega
 • Grupa Biegowa Dzikowiec
 • Kilometry Życia
 • Łódź Run Crew/Jako team
 • Pjoter i Przyjaciele
 • Pro-Run Wrocław
 • Strzegomska Dwunastka

Otrzymaliśmy 1365 zgłoszeń aktywności na łączą liczbę 16879,35 km ! W tym kilka dystansów maratońskich. Oto zestawieni drużyn i kilometrów jakie zdobyły. Skontaktujemy się z kapitanami, a z kapitanem zwycięskiej drużyny omówimy temat nagrody.

Serdecznie dziękujemy za udział i dobrą zabawę. Mamy nadzieję, że taka akcja wspólnie z województwem Dolnośląskim zagości w naszym biegowym świecie na stałe.

Nazwa drużyny Ilość kilometrów Liczba aktywności Miejsce
Kilometry Życia 9275,344 704 1
#BiegajLeszno 2386,996 203 2
Strzegomska Dwunastka 1891,471 195 3
Pro-Run Wrocław 935,33 66 4
EVErRUN 815,161 76 5
Grupa Biegowa Dzikowiec 320,156 19 6
Łódź Run Crew/Jako team 73,19 17 7
Pjoter i Przyjaciele 23,222 3 8
Góral biega 0 0
Boot Camp Polska Gdynia 0 0

 

REGULAMIN DRUŻYNOWEGO BIEGU

„NASZE KILOMETRY DLA WAS NA GWIAZDKĘ”

1.CEL

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu
 2. Promocja zdrowego stylu życia oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19
 3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 4. Wsparcie celu charytatywnego na który przekazana zostanie główna nagroda w imieniu zwycięskiej drużyny (patrz pkt. 9 regulaminu)

2.ORGANIZATORZY

 1. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 2. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

3.KONTAKT

 1. Strona internetowa organizatora: pro-run.pl
 2. Zapisy internetowe: Jacek Urbanowicz e-mail: zawody@pro-run.pl
 3. Kontakt telefoniczny:
 • Grzegorz Pieczarka   tel. 695 436 153
 • Jacek Urbanowicz     tel. 507 043 081
 • Jacek Jackowiak        tel. 793 444 723

4.TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbywa się w przedziale czasowym od 12.2020 – 20.12.2020
 2. Zgłaszanie drużyn od dnia 12.12.2020
 3. Przesyłanie wyników 12.12.2020 – 20.12.2020 do godz. 24.00
 4. Wyłonienie zwycięzców 21.12.2020
 5. Przekazanie nagrody od 21.12.2020 do 23.12.2020
 6. Zawodnicy pokonują swój dystans indywidualnie w miejscu i czasie dla siebie dogodnym.

5.DYSTANS BIEGU/KLASYFIKACJA

 1. W biegu nie obowiązują ograniczenia wiekowe.
 2. Klasyfikacja końcowa (wyłonienie zwycięzców) odbywać się będzie na podstawie sumy kilometrów pokonanej przez członków drużyny w terminie od 12.2020 – 20.12.2020.
 3. Dystans można pokonać biegnąc lub maszerując.
 4. Wyłonienie zwycięskiej drużyny nastąpi na podstawie sumy kilometrów pokonanych przez członków drużyny w przedziale czasu od 12.2020 do 20.12.2020 i przesłanych za pomocą formularza do dnia 20.12.2020 do godz. 24.00

6.POMIAR DYSTANSU

 1. Każdy z uczestników biegu wykonuje pomiar dystansu we własnym zakresie.
 2. Można wykorzystać do tego celu zegarek sportowy z opcją GPS bądź różnego rodzaju aplikacje.
 3. W przypadku szczegółowej weryfikacji, każdy z uczestników musi posiadać dowód na pokonanie dystansu (plik, zdjęcie, screen z aplikacji itp.)
 4. Wynik z każdej aktywności przesyłamy wypełniając formularz LINK
 5. Potwierdzenie aktywności (pokonanego dystansu) można wysyłać najpóźniej do dnia 20.12.2020 do godz. 24.00
 6. Rywalizacja ma charakter sportowej zabawy a nadrzędną wartością jest cel jaki tej rywalizacji przyświeca.

7.DRUŻYNA/UCZESTNICTWO

 1. Drużynę stanowić może dowolna ilość zawodników (minimum 2), która zostanie zgłoszona przez Kapitana Drużyny na formularzu zgłoszeniowym (zgłoszenia od 12.12.2020)
 2. Kapitan odpowiedzialny jest za:

– zgłoszenie drużyny,

– kontakt z organizatorem

 1. W biegu może brać udział każdy niezależnie od wieku.
 2. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do pokonywania dystansu pod opieką dorosłych.
 3. Każdy zawodnik pełnoletni startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Zapisując się na bieg wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia ich w klasyfikacji i komunikacie końcowym.

8.ZGŁOSZENIA

 1. Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy od dnia 12.12.2020
 2. Start w biegu jest BEZPŁATNY

9.BENEFICJENT BIEGU

 1. Główna nagroda w postaci 2000zł zostanie przekazana zwycięskiej drużynie na zakupy świąteczne, które zostaną przekazane na dowolny cel charytatywny.
 2. Kwota nagrody musi zostać wydana przez organizatora na wskazany przez zwycięską drużynę sprzęt/produkt dla wskazanego podmiotu.
 3. Organizator zapewnia sobie prawo weryfikacji podmiotu zgodnie z zasadą CSR – Społeczna odpowiedzialność biznesu.

10.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
 2. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej kategorii będziesz wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju losowań i konkursów Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
 3. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław z siedzibą na ul. J.W. Dawida, 50-527 Wrocław NIP:8992728699 będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 4. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt  regulaminu. Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.
 8. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.
 9. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.
 10. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora.
 11. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.
 12. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo:
 13. a) dostępu do danych,
 14. b) sprostowania danych,
 15. c) usunięcia danych,
 16. d) ograniczenia przetwarzania danych,
 17. e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.

Wszelkie szczegóły naszych działań administrujących danymi osobowymi znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI – link

11.PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizator może przekazać dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia wydarzenia podmiotom zewnętrznym na co uczestnik sam wyraża zgodę przy zapisach na bieg. (taka zgoda może też nie występować w przypadku braku zewnętrznego partnera)

12.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki biegu dostępne będą na wydarzeniu na profilu FB
 2. Zawodnicy startują indywidualnie we własnym zakresie i możliwościach.
 3. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Pożarnej i rozporządzeń dotyczących stanu epidemiologicznego.
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.