Regulamin Bieg Śladem Księgi

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”1109″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://pro-run.pl/bieg-sladem-ksiegi”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_btn title=”ZAPISY” style=”classic” color=”green” align=”center” i_icon_fontawesome=”fa fa-pencil” button_block=”true” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fonline.datasport.pl%2Fzapisy%2Fportal%2Fzawody.php%3Fzawody%3D3725|title:ZAPISY||”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_btn title=”REGULAMIN” style=”classic” color=”primary” align=”center” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-text-o” button_block=”true” add_icon=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fpro-run.pl%2Fregulamin-bieg-sladem-ksiegi%2F|title:REGULAMIN||”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_btn title=”TRASA” style=”classic” color=”primary” align=”center” i_icon_fontawesome=”fa fa-road” button_block=”true” add_icon=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fpro-run.pl%2Ftrasa-bieg-sladem-ksiegi%2F|||”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_btn title=”INFORMACJE” style=”classic” color=”primary” align=”center” i_icon_fontawesome=”fa fa-bars” button_block=”true” add_icon=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fpro-run.pl%2Finformacje-bieg-sladem-ksiegi%2F|||”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]REGULAMIN 3. BIEGU ŚLADEM KSIĘGI HENRYKOWSKIEJ 10 km i 21 km oraz biegów towarzyszących.

I CEL

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców Gminy Ziębice.
 2. Promocja Klasztoru Cystersów w Henrykowie
 3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 4. Promocja turystyczna gminy Ziębice.

II ORGANIZATORZY

 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław

III KONTAKT
Dyrektor Biegu: Jacek Jackowiak – biuro@pro-run.pl
Zapisy elektroniczne: Jacek Urbanowicz – zawody@pro-run.pl
Strona internetowa biegu: www.pro-run.pl

IV TERMIN I MIEJSCE
1. Biegi odbędą się dnia 24.06.2018 (niedziela):

 • 10 km o godz. 11:00
 • 21 km o godz. 11:00
 • bieg krasnala – dystans ok. 100 m (zapisy w dniu biegu, limit 50 dzieci)

2. Start i meta do biegu 10 i 21 km oraz biegów  towarzyszących znajduje się na terenie Klasztoru Księgi Henrykowskiej przy pl. Cystersów 1 w Henrykowie.
3. Biuro zawodów znajduje się przy przy hali sportowej na terenie Klasztoru Księgi Henrykowskiej przy pl. Cystersów 1 w Henrykowie.

4. Godziny otwarcia biura zawodów 9:00 – 10:45

V BIEGI TOWARZYSZĄCE

Bieg Krasnala

 • bieg jest bezpłatny,
 • bieg ma charakter zabawy i nie jest nastawiony na rywalizację,
 • start 14.00,
 • zapisy w dniu biegu w biurze zawodów od godziny 11.00 do wyczerpania limitu miejsc. Limit miejsc to 50 dzieci,
 • bieg jest bezpłatny na symbolicznym dystansie ok. 100 metrów,
 • każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy numer, słodki upominek,
 • obowiązuje limit wiekowy do 7 lat.
 • W biegu nie będzie prowadzona klasyfikacja zawodników. Liczy się udział, nie wynik.
 • Opiekun podpisuje w biurze zawodów oświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w biegu.
 • Każdy młody uczestnik otrzymuje pamiątkowy numer startowy do wyczerpania limitu miejsc.
 • Każdy młody uczestnik biegu z numerem startowym otrzymuje upominek na mecie.
 • Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne dla uczestników biegu.

VI TRASA BIEGU

 1. Dystanse 10 km i 21 km (2 pętle po 10 km+).
 2. Trasa pagórkowata, oznaczona co kilometr.
 3. Nawierzchnia asfaltowa i szutrowa.
 4. Na trasie 10 i 21 km znajdują się 2 punkty nawadniania, odżywiania i odświeżania oraz toalety.
 5. W biegu na 10 i 21 km obowiązuje limit czasowy – 180 min,
 6. Limit czasowy nie obowiązuje w biegach towarzyszących.
 7. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

VII KLASYFIKACJA

 1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
 2. Klasyfikacja mieszkańców gminy Ziębice kobiet i mężczyzn
 3. Klasyfikacja Mistrzostw Polski Księży 10 km i 21 km
 4. Klasyfikacja Mistrzostw Polski Kleryków 10 km i 21 km
 5. Klasyfikacja dokonana będzie również w poszczególnych kategoriach wiekowych. Nie będą one jednak nagradzane. Wiekowa: kobiet i mężczyzn
 • K 16 od 16 do 19 lat
 • K 20 od 20 do 29 lat
 • K 30 od 30 do 39 lat
 • K 40 od 40 do 49 lat
 • K 50 od 50 do 59 lat
 • K 60 od 60 do 69 lat
 • K 70 powyżej 70 lat
 • M16 od 16 do 19 lat
 • M 20 od 20 do 29 lat
 • M 30 od 30 do 39 lat
 • M 40 od 40 do 49 lat
 • M 50 od 50 do 59 lat
 • M 60 od 60 do 69 lat
 • M 70 powyżej 70 lat

VIII POMIAR CZASU

 1. W biegach głównych na 10 km i 21 km, pomiar czasu i ustalenie kolejności odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych,
 2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym,
 3. Niewłaściwe zamocowanie chipa (nr startowego) może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

IX NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

1. Zawodnicy z każdego biegu otrzymają pamiątkowy medal,
2. Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie do biura zawodów otrzymają pakiet startowy.

 • woda
 • posiłek regeneracyjny w postaci bufetu owocowego
 • numer chipowy
 • techniczna koszulka biegu
 • medal odlewany

3.Najlepsi zawodnicy (pierwsze trzy kobiety i pierwszych trzech mężczyzn) otrzymają: Miejsca 1-3 – puchary. Dystans 10 i 21 km.

4.Do dyspozycji zawodników przewidziane będą szatnie z zapleczem sanitarnym.
5.Do dyspozycji zawodników będzie przeznaczony depozyt. Czynny w godz. 9.00 – 15.00.
6. Organizator nie przewiduje nagród finansowych/rzeczowych dla zwycięzców. Jeżeli by się pojawiły to opublikujemy o tym informację w osobnym komunikacie na stronie biegu.
7. Warunkiem otrzymania nagród/pucharów jest ukończenie biegu i stawienie się na ceremonii dekoracji
8. W biegach głównych przewidziany jest limit miejsc startowych: 800 osób na oba dystanse.

X ZGŁOSZENIA DO BIEGU
1.Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 20.06.2018 r. do godz. 24:00
2. Start w biegu jest odpłatny. Koszt cegiełki to:

 • do 31.05.2018 r. 40 zł
 • do 20.06.2018 r. 50 zł

(Zapisy w dniu biegu zostaną uruchomione tylko w przypadku wolnych miejsc startowych co zostanie ogłoszone w osobnym komunikacie po zakończeniu zapisów elektronicznych.)

3. Zapisy do biegu są otwarte wg. dat powyżej, za uczestnika biegu uważa się osobę, która jest zapisana i dokonała opłaty startowej. Limit biegu dotyczy tylko opłaconych uczestników.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku osiągnięcia limitu uczestników biegu.

5. W dniu biegu zapisy będą możliwe jedynie w przypadku wolnych miejsc startowych.

6. Po dokonaniu zapisów internetowych zawodnik ma możliwość wykonania opłaty startowej online. Opłaty startowej można również dokonać tradycyjnie, przelewem. Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu:

   • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
   • ul. J.W Dawida 26/9, Wrocław
   • nr konta 44105015751000009080005508
   • Proszę o dopisek na przelewie: Henryków, nazwisko i imię

7. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi, chyba, że impreza zostanie odwołana z winy organizatora.

8. Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.
9. Zawodnik może się zapisać tylko na jeden dystans biegu.

XI FAKTURY

 1. Organizator wystawia fakturę VAT od minimum 4 osób.
 2. Faktura może być wystawiona najwcześniej 30 dni przed biegiem.
 3. W celu otrzymania faktury prosimy wysłać wiadomość e-mail na faktury@pro-run.pl z danymi potrzebnymi do ich wystawienia.

XII UCZESTNICTWO

 1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście,
 2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 18 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów,
 3. Do startu są dopuszczone osoby niepełnoletnie jednak tylko do wieku 16 lat. Zawodnik niepełnoletni musi okazać w biurze zawodów upoważnienie od prawnych opiekunów. Pobierz wzór upoważnienia.
 4. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,
 5. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym (zgoda zawiera się w podpisywanym oświadczeniu)
 6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
 7. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

XIII DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW ORAZ ZWROTU KOSZTÓW OPŁATY STARTOWEJ – dotyczy osób, które wybiorą taką opcję przy zapisach.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW ORAZ ZWROTU KOSZTÓW OPŁATY STARTOWEJ – dotyczy osób, które wybiorą taką opcję przy zapisach. W tym roku uruchamiamy właśnie taką możliwość. Ubezpieczenie rezygnacji dotyczy tylko udokumentowanych przypadków np kontuzja, choroba czy wyjazd służbowy etc. Wszystkie szczegóły przeczytaj w regulaminie. Ubezpieczenie NNW można wykupić najpóźniej 3 dni przed biegiem. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji można wykupić najpóźniej 10 dni przed biegiem. Aby wystąpić o wypłatę ubezpieczenia należy zgłosić szkodę na: TU Europa.

1. Ubezpieczenie jest dobrowolne, dokonywane przy zapisach biegu i dotyczy tylko osób, które wybiorą tę opcję. W przypadku zapisów firmowych/drużynowych prowadzonych przez e-mail prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia sposobu dokonania opłaty za ubezpieczenie:

2. Koszt ubezpieczenia to odpowiednio:

 • NNW – 5 zł (dostępne najpóźniej 3 dni przed imprezą)
 • Zwrot kosztów opłaty startowej – 7 zł (dostępne najpóźniej 10 dni przed imprezą)

3. Wybór ubezpieczenia dokonuje się przy zapisach elektronicznych. W przypadku płatności online koszt ubezpieczenia zostanie doliczony do opłaty startowej. Jeżeli płacisz zwykłym przelewem, pamiętaj aby opłatę startową powiększyć o kwotę ubezpieczenia.

4. Zapoznaj się ze szczegółami ubezpieczenia: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIE – PRZECZYTAJ.

5. W celu zgłoszenia szkody należy skontaktować się z ubezpieczycielem TU Europa.

XV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.pro-run.pl
 2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione.
 4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu,
 5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

[/vc_column_text][td_block_1 custom_title=”NEWSY” header_color=”#dd3333″ category_id=”28″][vc_video link=”https://youtu.be/-9mmcRP_hIU” title=”TRASA BIEGU”][td_block_2 custom_title=”ZAWODY NEWS” header_color=”#81d742″ category_id=”26″ limit=”6″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_btn title=”LISTA STARTOWA” style=”classic” color=”danger” link=”url:https%3A%2F%2Fonline.datasport.pl%2Fzapisy%2Fportal%2Flisty%2F%3Fzawody%3D3725|||”][vc_btn title=”WYNIKI 2018″ style=”classic” color=”primary” link=”url:http%3A%2F%2Fwyniki.datasport.pl%2Fresults2578%2F|||”][vc_tta_tabs active_section=”1″][vc_tta_section title=”WYNIKI” tab_id=”1511456377386-f88adfcf-2709054a-1a18104c-2453baf8-ac1f”][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”FOTO” tab_id=”1511456377459-1a0c12ec-2e75054a-1a18104c-2453baf8-ac1f”][vc_column_text]

 • 2017 – Jacek Urbanowicz | JackBerry
 • 2016 – Jacek Urbanowicz | JackBerry

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”DO POBRANIA” tab_id=”1512049668501-482a4cb9-34bc054a-1a18104c-2453baf8-ac1f”][vc_column_text]Oświadczenie osoby nieletniej[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][vc_wp_custommenu title=”ZAWODY PRO-RUN” nav_menu=”38″][td_block_11 custom_title=”NAJNOWSZE ARTYKUŁY” header_color=”#1e73be” limit=”3″][td_block_social_counter custom_title=”DOŁĄCZ” header_color=”#dd3333″ facebook=”153113394778216″ facebook_app_id=”1939190883026022″ facebook_security_key=”c74e0cdeb90b6e89095712e1c9d7ddd1″ facebook_access_token=”1939190883026022|ZHHpemfHzvlb3dTdioMLZ5jQ0vo” twitter=”ProRunWroclaw” youtube=”ProRunWroclaw” instagram=”prorunwroclaw”][td_block_ad_box spot_id=”sidebar”][/vc_column][/vc_row]