Zmiany treningowe Pro-Run

Nasze Stowarzyszenie powstało w 2011 roku jako odpowiedź na zapotrzebowanie setek biegaczy amatorów chcących regularnie trenować bieganie opierając swój postęp na wiedzy i doświadczeniu wykwalifikowanych trenerów. Niebywałym sukcesem było stworzenie prężnie działającego klubu biegowego, którego członkowie reprezentują barwy Stowarzyszenia Pro-Run Wrocław na biegach w Polsce i za granicą.

W szeregach naszego klubu miejsce dla siebie znajdują zarówno biegacze rozpoczynający swoja przygodę z królową sportu jak i zawodnicy osiągający niemałe sukcesy na lokalnych imprezach biegowych. Biorąc pod uwagę zmieniające się trendy, mnogość imprez biegowych, chęć realizowania indywidualnych celów zawodników jednocześnie zachowując motywacyjny i towarzyski charakter treningów grupowych proponujemy szereg zmian mających na celu sprostać wymaganiom naszych wspaniałych biegaczy u progu 2019 roku. Wprowadzenie zmian nastąpi 15 stycznia kiedy to odbędzie się pierwszy wtorkowy trening.

CELE:

 • zapewnienie najwyższej jakości treningowej,
 • optymalizacja czasu przeznaczonego na jakościowy trening,
 • zapewnienie możliwości wyjazdów na treningi zamiejscowe (wycieczki, konsultacje biegowe, obozy biegowe),
 • integracja biegaczy naszego klubu oraz środowiska biegaczy we Wrocławiu,
 • pokazanie możliwie największego wachlarza metod i środków treningowych opierając się o doświadczenie i specjalizację trenerów,
 • zapoznanie się z warsztatem i doświadczeniem różnych trenerów biegowych,
 • poszerzenie wiedzy biegaczy na temat ich pasji,
 • zaproponowanie oferty treningów indywidualnych u poszczególnych trenerów,
 • utrzymanie motywacyjnego charakteru treningów grupowych.

CO SIĘ ZMIENI?

Aby zapewnić realizację zakładanych celów proponujemy zmiany, które obejmą następujące obszary działań naszego klubu:

 • grupy treningowe,
 • układ jednostek treningowych w tygodniu (mikrocykl),
 • tworzenie i realizacja planu treningowego (mezocykl),
 • sztab trenerski,
 • szkolenia i zajęcia dodatkowe.

Funkcjonować będą dwie grupy treningowe:

POCZĄTKUJĄCA – w niej znajdą miejsce osoby, które chcą rozpocząć swoją przygodę z bieganiem, wracają do biegania po dłuższej przerwie bądź te, które chcą zrealizować lżejsze jednostki treningowe.

Podstawowe cele do zrealizowania:

 • obniżenie masy ciała,
 • nauka prawidłowej techniki biegu,
 • poznanie metod i form treningowych,
 • poprawa ogólnej wydolności organizmu,
 • modelowanie sylwetki,
 • debiut w zorganizowanej imprezie biegowej na dystansie 10km.

ZAAWANSOWANA – grupa dla osób posiadających już spore doświadczenie biegowe. Plan treningowy przygotowany będzie osobno dla osób chcących realizować swoje cele na dystansach: 10km, półmaraton, maraton, ultra). Jednostki treningowe będą miały zbliżony przebieg różniący się jednak objętością oraz intensywnością zachowując tym samym grupowy charakter.

Podstawowe cele do zrealizowania:

 • poprawa wytrzymałości specjalnej,
 • optymalizacja techniki biegowej,
 • poprawa wyników sportowych,
 • poprawa ogólnej wytrzymałości organizmu,
 • optymalizacja planu treningowego

Mikrocykl. Układ jednostek treningowych w tygodniu

Spotkania z trenerem na treningach we wtorek i czwartek.

Układ jednostek treningowych w tygodniu opierał się będzie na trzech sesjach treningowych realizowanych we wtorek, czwartek i niedzielę. Treningi wtorkowe i czwartkowe odbywać się będą o godz. 18.00 na Stadionie Olimpijskim i będą miały charakter jednostki głównej odbywającej się zawsze z trenerem prowadzącym (trener grupy początkującej oraz trener grupy zaawansowanej). Trening niedzielny realizowany będzie indywidualnie bądź w formie zorganizowanych treningów zamiejscowych (wycieczki, obozy biegowe, wspólne spotkania biegaczy w wyznaczonym miejscu).

Jest to również dzień gdzie zawodnicy startują w wybranych przez siebie biegach. Taki układ zapewni optymalizację treningową  oraz da możliwość większego wykorzystania czasu weekendowego przeznaczonego głównie na dłuższe wybiegania oraz starty zawodników w różnych imprezach biegowych. Plan treningowy będzie podawany z wyprzedzeniem dwutygodniowym.

Treningi realizowane będą na bardzo podobnych planach treningowych oczywiście z różnicą objętościową oraz jakościową (indywidualne możliwości zawodnika). Stały sztab trenerski uzupełniany będzie przez trenerów-gości, którzy koncentrowali się będą na przekazaniu konkretnej wiedzy i doświadczeniu naszym zawodnikom. Aby zapewnić wszystkim zawodnik np. możliwość wspólnego rozciągania po treningu niektóre jednostki w planie treningowym będą opisane w minutach a nie w kilometrach pokonanego dystansu.

Główne założenia treningowe:

Wtorek – trening o charakterze jakościowym,

główne akcenty treningowe:

 • wytrzymałość specjalna (BC2, BC3),
 • siła ogólna,
 • sprawność ogólna

główne formy treningowe:

 • biegi ciągłe w górnych zakresach intensywności,
 • cross,
 • biegi o zmiennej intensywności (interwały),
 • ćwiczenia wzmacniające, ćwiczenia ogólnorozwojowe

Czwartek – trening o charakterze jakościowym,

główne akcenty treningowe:

 • wytrzymałość szybkościowa (tempo),
 • wytrzymałość siłowa,
 • technika biegowa,
 • ćwiczenia rozciągające

główne formy treningowe:

 • biegi ciągłe (BC3, tempo startowe),
 • podbiegi,
 • fartlek,
 • ćwiczenia na płotkach lekkoatletycznych,
 • wieloboje lekkoatletyczne

Niedziela – trening o charakterze objętościowym, start

 • główne akcenty treningowe:
 • wytrzymałość ogólna,
 • start w zawodach
 • główne formy treningowe:
 • biegi ciągłe (BC1),
 • wycieczki biegowe,
 • start w zawodach.

Mezocykl

Mezocykl obejmował będzie od kilku do kilkunastu tygodni (mikrocykli). Sezon biegowy podzielony będzie na dwie części przygotowujące do startów wiosennych  i jesiennych.

Makrocykl (realizujący cele główne) jesienno-zimowy

 • przygotowujący do startów w okresie wiosennym
 • podzielony na trzy główne mezocykle:
 • przygotowawczy,
 • startowy,
 • regeneracyjny

Makrocykl  (realizujący cele główne) wiosenno-letni

 • przygotowujący do startów w okresie jesiennym
 • podzielony na trzy główne mezocykle:
 • przygotowawczy,
 • startowy,
 • regeneracyjny.

Poszczególne mezocykle będą zaplanowane z kilku tygodniowym wyprzedzeniem, a ich ogólny zarys będzie podany w planach treningowych uwzględniający takie wydarzenia jak wycieczki biegowe, starty, treningi pozamiejscowe czy dodatkowe eventy i wydarzenia.

Sztab trenerski

Skład trenerski opierał się będzie na doświadczonych trenerach posiadających odpowiednie kwalifikacje i niezbędne doświadczenie.

 • Katarzyna Kaczmarek
 • Grzegorz Wcisło
 • Jolanta Krężel
 • Wojciech Kocenda

Skład trenerski uzupełniany będzie przez trenerów – gości, którzy będą dzielić się z naszymi zawodnikami swoją wiedzą, doświadczeniem i niejednokrotnie nieco innym spojrzeniem na daną jednostkę treningową. Będą to trenerzy biegów długich, a także byli znakomici zawodnicy, trenerzy personalni czy crossfit. Dzięki temu nasi zawodnicy będą mogli zapoznać się z sylwetkami trenerów i ich metodami pracy, które z całą pewnością będą stymulujące dla poprawy wyników sportowych. Nazwiska trenerów będą podawane w planie treningowym oraz grafiku trenerskim umieszczanym na naszej stornie internetowej.

Szkolenia i zajęcia dodatkowe

Uzupełniając naszą ofertę wprowadzamy do naszego cyklu treningowego dodatkowe zajęcia, które będą miały formę:

warsztatów tematycznych dotyczących takich zagadnień jak:

 • fizjologia wysiłku fizycznego,
 • odżywianie w sporcie,
 • zapobieganie kontuzjom i urazom,
 • i wiele innych.

spotkań integracyjnych

 • biegowe wyjazdy integracyjne,
 • wspólne oglądanie imprez sportowych,
 • świętowanie sukcesów naszych biegaczy,
 • zorganizowane spotkania klubowe
 • urodziny klubu

wycieczki biegowe

 • 2-3 dniowe warsztaty biegowe,
 • 1 dniowe wyjazdy treningowe,
 • kilkudniowe obozy sportowe,
 • wspólne wyjazdy na zawody sportowe.