czwartek, Luty 22, 2018

Regulamin 2018

I CEL

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców Gminy Wrocław,
 2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 3. Promocja gminy Wrocław.

II. ORGANIZATORZY

 1. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław

III. KONTAKT
Dyrektor Biegu: Jacek Jackowiak e-mail: biuro@pro-run.pl
Zapisy elektroniczne: Jacek Urbanowicz e-mail: zawody@pro-run.pl
Strona internetowa biegu: www.pro-run.pl

IV. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się dnia 14.04.2018 (sobota) o godzinie 11:00.
 2. Start i meta do biegu głównego oraz biegów towarzyszących znajduje się przy ul. Grabiszyńskiej w parku Grabiszyńskim na polanie obok parkingu Park&Ride obok Cmentarza Żołnierzy Polskich.
 3. Biuro zawodów znajduje się w tym samym miejscu.
 4. Biuro zawodów czynne w dniu zawodów w godzinach od 8.00 do 10.30

V. BIEGI TOWARZYSZĄCE – Bieg Krasnala

 1. Bieg ma charakter zabawy.
 2. Obowiązuje określona liczba 100 miejsc.
 3. Bieg odbędzie się na dystansie ok. 100 m, górny limit wieku to 7 lat.
 4. W Biegu Krasnala nie wyłaniamy zwycięzców. Każdy sportowiec, który przebiegnie metę, otrzymuje nagrody niespodzianki od sponsorów.
 5. Zapisy będą dostępne w godzinach działania biura zawodów do wyczerpania puli miejsc startowych.
 6. Opiekunowie prawni zgłaszający dziecko w dniu biegu podpisują oświadczenie w biurze zawodów, że osoba niepełnoletnia startuje w zawodach wyłącznie na ich odpowiedzialność. Posiada dobry stan zdrowia, nie ma przeciwwskazań medycznych i ogólnoustrojowych do wzięcia udziału w zawodach biegowych. Deklarują, że podopieczny/podopieczna posiada ubezpieczenie NNW jednocześnie zwalniają organizatora z odpowiedzialności prawnej za potencjalne uraz doznane podczas biegu.
 7. Zbiórka do biegu odbędzie się po zakończeniu głównego czyli o 12:30 pod bramą startową biegu.
 8. Bieg jest bezpłatny.
 9. Organizator zobowiązuje się do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia biegu, który ma charakter zabawy i nie jest nastawiony na rywalizację. Organizator zapewnia również pełne zabezpieczenie medyczne.

VI. TRASA BIEGU

 1. 10km (2x5km), trasa płaska, oznaczona co kilometr.
 2. Nawierzchnia szutrowa.
  Start i meta do biegu głównego oraz biegów towarzyszących znajduje na terenie Parku Grabiszyńskiego na polanie przy Cmentarzu Żołnierzy Polskich.
 3. W biegu na 5 i 10 km obowiązuje limit czasowy – 90 min
 4. Limit czasowy nie obowiązuje w biegach towarzyszących.
 5. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

VII. KLASYFIKACJA

 1. Klasyfikacja generalna OPEN kobiet i mężczyzn, miejsca 1-3
 2. Klasyfikacja wiekowa nie będzie nagradzana.
K 16 od 16 do 19 lat
K 20 od 18 do 29 lat
K 30 od 30 do 39 lat
K 40 od 40 do 49 lat
K 50 od 50 do 59 lat
K 60 od 60 do 69 lat
K 70 powyżej 70 lat
M 16 od 16 do 19 lat
M 20 od 18 do 29 lat
M 30 od 30 do 39 lat
M 40 od 40 do 49 lat
M 50 od 50 do 59 lat
M 60 od 60 do 69 lat
M 70 powyżej 70 lat

 

VIII. POMIAR CZASU

 1. W biegu głównym na 10 km pomiar czasu i ustalenie kolejności odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych,
 2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym,
 3. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

IX. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 1. Każdy uczestnik, który ukończy bieg główny otrzyma pamiątkowy odlewany medal,
 2. Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie do 01 lutego 2018 otrzymają pakiet startowy:
 • okolicznościowy nr startowy, bezzwrotny.
 • woda
 • posiłek regeneracyjny
 • odlewany medal na mecie

3. Najlepsi zawodnicy (pierwsze 3 osoby K+M) w klasyfikacji OPEN otrzymają puchary.
4. Do dyspozycji zawodników przewidziane będą przebieralnie,
5. Do dyspozycji zawodników będzie przeznaczony depozyt. Czynny w godz. 09.00 – 13.00
6. Nagrody dla zwycięzców zostaną określone w osobnym komunikacie na stronie biegu pro-run.pl.
7. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i stawienie się na ceremonii dekoracji
8. Miejsca na podium w poszczególnych kategoriach nie dublują się tylko w przypadku kategorii Open i wiekowych. Tzn. że zwycięzca kategorii Open nie będzie nagradzany jako zwycięzca swojej kategorii wiekowej.

X. ZGŁOSZENIA DO BIEGU

 1. Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 01.02.2018 r. do godz. 24:00 na stronie www.pro-run.pl (datasport)
 2. Start w biegu jest odpłatny. Koszt cegiełki to:
 • do 01.04.2018 r. – 40 zł
 • do 11.04.2018 r. – 50 zł
 • Zapisy w dniu zawodów 14.04.2018 r. – 50 zł jedynie w przypadku wolnych miejsc.

FV możemy wystawiać najwcześniej 30 dni przed terminem zawodów.

Faktura VAT za opłatę startową wystawiana jest od 5 zgłoszeń dla jednego podmiotu. Nie wystawiamy faktury za zgłoszenia indywidualne. Jednocześnie taką wpłatę należy rozliczyć przez nr konta podany na fakturze (nie przez DotPay). W celu otrzymania faktury proszę pisać na faktury@pro-run.pl.

Zawodników Pro-Run Wrocław obowiązuje najniższa (40 zł) opłata startowa przez cały okres trwania zapisów poza dniem biegu. W dniu biegu wszystkich obowiązuje jedna opłata startowa 50 zł.

3. Zapisanie się na bieg przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z uczestniczeniem na biegu. Dopiero uiszczenie opłaty startowej powoduje ujęcie danej osoby jako uczestnika biegu. Zapisy trwają do 11.04.2018 ale mogą zostać zakończone wcześniej w przypadku osiągnięcia limitu miejsc określonych przez regulamin. Po zamknięciu zapisów osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej. Jeżeli ktoś zapisze się w „ostatniej chwili” i nie ma pewności czy jego przelew dotrze to wystarczy poinformować organizatora o tym fakcie mailowo na adres zawody@pro-run.pl

4. Przy biegu działają płatności online dostępne w formularzu zapisów. Płatności online są księgowane automatycznie. Jednocześnie istnieje możliwość wykonania klasycznego przelewu. Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu:

 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 • ul. J.W. Dawida 26/9, Wrocław
 • nr konta 44105015751000009080005508
 • Proszę o dopisek na przelewie: GO Bieg, nazwisko i imię

5. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Można jednak przenieść swoją opłatę na inną osobę.

6. Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.
7. Na liście startowej będą umieszczane tylko osoby, które dokonały opłaty startowej.
8. Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą w biurze zawodów do godz. 10.00 tylko w przypadku wolnych miejsc startowych.

9. W przypadku wyczerpania limitu miejsc (600 osób) zapisy zostaną zamknięte przed terminem 11.04.2018.

XI. UCZESTNICTWO

 1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście,
 2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 16 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów,
 3. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do okazania upoważnienia o starcie od swoich prawnych opiekunów – pobierz.
 4. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,
 5. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym,
 6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
 7. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

XII. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW ORAZ ZWROTU KOSZTÓW OPŁATY STARTOWEJ – dotyczy osób, które wybiorą taką opcję przy zapisach.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW ORAZ ZWROTU KOSZTÓW OPŁATY STARTOWEJ – dotyczy osób, które wybiorą taką opcję przy zapisach. W tym roku uruchamiamy właśnie taką możliwość. Ubezpieczenie rezygnacji dotyczy tylko udokumentowanych przypadków np kontuzja, choroba czy wyjazd służbowy etc. Wszystkie szczegóły przeczytaj w regulaminie. Ubezpieczenie NNW można wykupić najpóźniej 3 dni przed biegiem. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji można wykupić najpóźniej 10 dni przed biegiem. Aby wystąpić o wypłatę ubezpieczenia należy zgłosić szkodę na: TU Europa.

1. Ubezpieczenie jest dobrowolne, dokonywane przy zapisach biegu i dotyczy tylko osób, które wybiorą tę opcję. W przypadku zapisów firmowych/drużynowych prowadzonych przez e-mail prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia sposobu dokonania opłaty za ubezpieczenie:

2. Koszt ubezpieczenia to odpowiednio:

 • NNW – 5 zł (dostępne najpóźniej 3 dni przed imprezą)
 • Zwrot kosztów opłaty startowej – 5 zł (dostępne najpóźniej 10 dni przed imprezą)

3. Wybór ubezpieczenia dokonuje się przy zapisach elektronicznych. W przypadku płatności online koszt ubezpieczenia zostanie doliczony do opłaty startowej. Jeżeli płacisz zwykłym przelewem, pamiętaj aby opłatę startową powiększyć o kwotę ubezpieczenia.

4. Zapoznaj się ze szczegółami ubezpieczenia: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIE – PRZECZYTAJ.

NEWSY

TRASA BIEGU

ZAWODY NEWS

Sky Tower Run 2018 – ruszyły zapisy

W jakim czasie pokonasz 1142 schody? Czy w trakcie biegu potrzebny będzie odpoczynek? A może planujesz pobić swój ubiegłoroczny rekord? Już dziś zapisz się...

4. Bieg z Konstytucją zaprasza

Drogie Biegaczki, drodzy Biegacze... jeżeli chcecie biegowo świętować 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja do Kobierzyc w dniu 03.05.2016. O godzinie 11 przy hali...

Oświadczenie osoby nieletniej startującej w biegu głównym

Oświadczenie do pobrania pakietu za inną osobę

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Zostań pacemakerem Nocnego

Poszukujemy doświadczone osoby, które będą mogły poprowadzić grupy czasowe na 6. PKO Nocnym Wrocław Półmaratonie. Poszukujemy pacemakerów na: 1:30, 1:35, 1:40, 1:45, 1:50, 2:00,...

Sky Tower Run 2018 – ruszyły zapisy

W jakim czasie pokonasz 1142 schody? Czy w trakcie biegu potrzebny będzie odpoczynek? A może planujesz pobić swój ubiegłoroczny rekord? Już dziś zapisz się...

4. Bieg z Konstytucją zaprasza

Drogie Biegaczki, drodzy Biegacze... jeżeli chcecie biegowo świętować 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja do Kobierzyc w dniu 03.05.2016. O godzinie 11 przy hali...

DOŁĄCZ

7,797FaniLubię
688ObserwującyObserwuj
235ObserwującyObserwuj
215SubskrybującySubskrybuj